Eerste hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

Eerste hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking

Sinds 2004 is E.H. D betrokken bij de eerste hulpverlening aan mensen met verstandelijk beperking. Het verschil zit niet in het feit dat wij een pleister anders plakken als andere EHBO’ers . maar dat wij ons meer verdiept hebben in de aandoeningen en gedragingen van deze doelgroep. Daarnaast zijn de eerste hulpverleners ook  uitgebreid getraind om elliptisch aanvallen te herkenen en de juiste maatregelen te nemen.

Dus wij onderscheiden ons niet in die ene pleister plakken maar meer in de complexiteit van de zorg

De afgelopen jaren heben de volgende stichtingen een beroep gedaan op onze deskundigheid: NK Bowling (st.Prisma) – SORSS (tandemsupport) – NSO 2008 (st.Prisma) – SORSG 2009 (st.debrug Groningen)