Ambulancezorg bij evenementen

Inzet van ALS teams bij evenementen

Om de zorg bij risicovolle evenementen, zoals dancefeesten of motorcrosswedstrijden, te verhogen raden wij altijd aan een ALS-team klaar te hebben staan. Dit team levert snelle hulp bij spoedeisende medische problemen. Zij stabiliseren de patiënt en beginnen de behandeling.

Het ALS (Advanced Life Support) team bestaat uit een ambulancechauffeur en één of meerdere ambulanceverpleegkundigen, aangevuld met een ambulancevoertuig.

Ambulanceverpleegkundige

Een ambulanceverpleegkundige (AVP) is, samen met de ambulancechauffeur, als eerste zorgverlener aanwezig wanneer directe medische hulp nodig is.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om slachtoffers van een ongeval of mensen met acute gezondheidsproblemen. Het ALS-team is toegerust om deze patiënten ter plekke de nodige medische hulp te bieden.

De ambulanceverpleegkundige beoordeelt de aard en de ernst van de situatie en verleent medisch verpleegkundige handelingen bij de patiënt.

Ambulancechauffeur

Een ambulancechauffeur zorgt er in het ALS-team voor dat patiënten en verpleegkundigen op veilige en efficiënte wijze worden vervoerd. Dit geldt bij zowel spoedeisende als niet-spoedeisende hulpverlening.

De ambulancechauffeur bestuurt de ambulance, assisteert de verpleegkundigen bij medische handelingen, is algemeen ondersteuner van de hulpverlening en houdt radiocontact met de medisch coördinator.