Medische hulpverlening bij evenementen

Professionele eerste-hulpverlening en medische zorg

Evenementen Hulpverlening & Dienstverlening (EHD) zorgt voor professionele eerste-hulpverlening en medische zorg op maat bij alle soorten kleine en grote evenementen, waarbij wij zelfs specialistische hulpverlening aan mensen met of zonder aandoening niet uit de weg gaan.

Hiervoor leveren wij onder meer de volgende typen hulpverleners:

EHBO Hulpverlener Basic Life Support

De EHBO Hulpverlener Basic Life Support is een reguliere hulpverlener die basis medische hulp kan bieden zonder specifieke hulpmiddelen nodig te hebben.

De EHBO hulpverlener beschikt over de basis EHBO competenties, kan in een team werken en heeft daarnaast kennis en ervaring als EHBO’er op evenementen. Verder hebben de meeste EHBO hulpverleners aanvullende specialisaties, zoals op het gebied van alcohol, drugs, kinderen of sport.

De EHBO Hulpverlener Basic Life Support kan op allerlei evenementen als EHBO’er worden ingezet.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige is een medisch hulpverlener die getraind is in het verlenen van verpleegkundige zorg. Zij worden ingezet voor triage op evenementen en bij gespecialiseerde vakantiereizen met patiënten met een lichamelijke of geestelijke aandoening.

De verpleegkundige verleent basiszorg en specialistische zorg, zoals wondverzorging, patiëntbegeleiding en het inbrengen van een infuus.

Medisch coördinator

EHD stelt een medisch coördinator aan wanneer er meer dan tien medisch hulpverleners tegelijk worden ingezet of bij complexe evenementen.

De medisch coördinator geeft sturing aan het team van hulpverleners, monitort de zorgverlening, houdt de gezondheidsrisico’s in de gaten en is onderdeel van het veiligheidsoverleg. Bij grote en complexe evenementen met meerdere zorgposten kan de medisch coördinator worden ondersteunt door een teamleider per medische post.

Medische hulpverlening bij mensen met een verstandelijk beperking

Al sinds 2004 biedt EHD eerste hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij plakken de pleister niet anders dan een andere EHBO, maar wij hebben ons meer verdiept in de aandoeningen en gedragingen van deze doelgroep en weten hoe te handelen.

Daarnaast zijn onze eerste hulpverleners ook uitgebreid getraind om epileptisch aanvallen te herkennen en de juiste maatregelen te nemen.

Wij onderscheiden ons niet in de normale werkzaamheden van een EHBO’er, maar in de complexiteit van de zorg.